Finał jubileuszu

 

W niedzielę zakończyły się obchody jubileuszu 10-lecia działalności Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w Chabówce i dziecięcego zespołu regionalnego Majeranki.

Ostatniego dnia obchodów członkowie SMKL-u, zespołu, rodzice i zaproszeni goście spotkali się najpierw na mszy świętej odprawionej w intencji stowarzyszenia w kościele św. Brata Alberta w Chabówce. W przystrojonej świątecznie świątyni ks. Paweł Skowron w asyście dwóch księży odprawił ...."
 
 
==================================================================================================
 

Parafia Św.Brata Alberta - Aktualności

Poświęcenie Sztandaru Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej w Chabówce

Obchodzące własnie Jubileusz 10-Lecia istnienia Stowarzyszenie Miłosników Kultury Ludowej w Chabówce uświetniło go uroczystą Mszą św. w oprawie góralskiej, na której został poświęcony sztandar Stowarzyszenia.

GALERIA FOTO NA STRONIE PARAFII

 

 

ŹRÓDŁO STRONA PARAFII

======================================================================

W dniu 11 stycznia w sali pod kościołem odbyło się spotkanie opłatkowe mieszkańców Chabówki. Przy smacznym poczęstunku przygotowanym prze Koło Gospodyń  Wiejskich oraz muzyce góralskiej społeczność chabowiańska podtrzymała tradycję kolendowania śpiewając tradycyjne i nowoczesne kolędy.

 
 
==================================================================================================

Tradycją w historii regularnych wypraw Koła Grodzkiego działającego przy PTTK w Nowym Sączu są góralskie Pasterki. Co roku odwiedzamy inny region Małopolski słynący z głębokich tradycji góralskich. Byliśmy już m.in. w takich miejscach jak Dzianisz na Podhalu, Sromowce Niżne w Pieninach, czy Kacwin - Magura Spiska. W tym roku dotarliśmy do Chabówki. ...."

 
 
=================================================================================================

GALERIA FOTO NA STRONIE PARAFII

 

=================================================================================================