Kandydaci na Sołtysów i do Rady Sołeckiej

 
Miejska Komisja Wyborcza w Rabce-Zdroju wydała obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach w wyborach na Sołtysów i do Rad Sołeckich w sołectwach: Chabówka, Ponice i Rdzawka. W Chabówce w wyborach sołtysa wsi bierze udział 2 kandydatów (Joanna Miśkowiec, Renata Wdówka), w Ponicach również 2...."
 
=================================================================================================