MIEJSCOWOŚĆ CHABÓWKA była częścią parafii św.Marii Magdaleny w Rabce Zdroju.Na początku lat 80-tych zrodziła się myśl o budowie punktu katechetycznego z kaplicą.Idei tej sprzyjał proboszcz,ks.prałat Tadeusz Janikowski.po długotrwałych staraniach 27.04.1989r.otrzymano decyzję zezwalającą na rozpoczęcie budowy kościoła,na działce wykupionej od Jana Zająca.wykupu dokonano dzięki ofiarności Klubu "Chabówka" z Chicago.na czas budowy powstała w 1989r.tymczasowa,drewniana kaplica w ogrodzie pp.Łukaszków,która pozwalała jednoczyć mieszkańców wokół wspólnego celu.Za patrona powstałej nowej wspólnotyobrano św.Brata Alberta.Opiekę duszpasterską w Chabówce sprawował wówczas ks.Stanisław Wątorski.Następnie rozpoczęto budowę kościoła według projektu architekta mgr inż.Jerzego Głodkiewicza z Nowego Targu.W 1990r.kontynuację budowy i opiekę duszpasterską przejmuje ks.Edward Półchłopek.Dzięki ofiarności i pracy mieszkańców oraz licznych ofiarodawców z kraju i zagranicy kościół został wybudowany.Autorem wystroju wnętrza jest artysta plastyk Bolesław Szpecht z Krakowa.Poświęcenia kościoła dokonał Ks.Kard.Franciszek Macharski w dniu 14.08.1994r.Po poświęceniu kościoła opiekę duszpasterską obejmuje ks.Paweł Skowron,który zostaje pierwszym proboszczem nowo erygowanej parafii pod wezwaniem św.Brata Alberta (I niedziela Adwentu 1995r.).Konsekracja kościoła w Roku Jubileuszowym jest wyrazem szczególnej wdzięczności Bogu.

  

 

 

=========================================================================================