W VI Niedzielę Wielkanocy uczniowie klas III SP po raz pierwszy wpełni uczestniczyli we Mszy św. 6 maja 2018 r. dla nich wszystkich od dziś będzie datą przyjęcia do....."

 
 
 
=========================================================================================