Czeki wręczone

 
W Miejskim Ośrodku Kultury w Rabce-Zdroju odbyła się uroczystość wręczenia czeków organizacjom i stowarzyszeniom z terenu miasta i gminy Rabka-Zdrój, przyznanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku....."
 
 
 
=============================================================================================