ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH GMINA RABKA-ZDRÓJ JEST ORGANEM PROWADZĄCYM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szkoła Podstawowa w Chabówce:

w dniach od 1-7.03.2018 rprzyjmuje zgłoszenia Uczniów do klasy I zamieszkałych w obwodzie Szkoły.
w dniach od 8-16.03.2018 rwnioski Rodziców o przyjęcie do klasy I dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły.

Na podstawie zgłoszenia rodziców do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie bez postępowania rekrutacyjnego. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem tych szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Wnioski w wersji papierowej będzie można składać w publicznych szkołach podstawowych w godzinach podanych przez dyrektora szkoły. Wnioski można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych publicznych szkół, określając w nich kolejność wybranych placówek, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. <<<więcej informacji i pliki do pobrania>>>

 

 

 

ŹRÓDŁO AKTUALNOŚCI STRONY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

==============================================================================================