Już wiadomo, jakie inwestycje zostaną zrobione w Rabce-Zdroju w 2018 roku

 
 

Rada Miejska uchwaliła budżet na 2018 rok. Łącznie na wydatki majątkowe wydanych zostanie z budżetu 17,3 miliona złotych. Największe inwestycje to: budowa bulwarów nad Poniczanką, budowa wodnego placu zabaw w Parku Zdrojowym i kanalizacji Ponice-Rdzawka.

Inwestycje zaplanowane na 2018 rok, wraz z kwotami, jakie przeznaczono na nie w tym roku:

- budowa sieci wodociągowej na ul. Nowy Świat (20 tys. zł)
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Chabówce, dotacja dla województwa (65 tys. zł)
- rozbudowa drogi wojewódzkiej Chabówka – Zakopane, dotacja dla województwa (55 tys. zł)
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Rdzawka, dotacja dla powiatu (375 tys zł)
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Rabce-Zdroju w ciągu drogi powiatowej Ponice – Rabka, dotacja dla powiatu (550 tys. zł)
- przebudowa drogi na roli Zembalówka w Chabówce (40 tys. zł)......"
 
 
 
==============================================================================================