Rok 2017 w Skansenie – podsumowanie

 

Tegoroczny program przygotowany przez Skansen taboru kolejowego w Chabówce, Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, PKP Cargo i instytucje partnerskie opierał się na sprawdzonych wzorcach z lat poprzednich. Tegoroczne atrakcje przyciągnęły rekordową liczbę turystów.

Rekordowe Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej

W tym roku rekordową liczbę pociągów (42 kursy) zorganizowało Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei (NSMK) w ramach....."

WIĘCEJ NA STRONIE SKANSEN TABORU KOLEJOWEGO W CHABÓWCE

==============================================================================================