Nasze akcje

Ochotnicza Straż Pożarna w Chabówce jest jednostką typu S-2, poza strukturami KSRG. Decyzją Zarządu powołana została Jednostka Operacyjno- Techniczna III kategorii, w skład której wchodzą ratownicy z odpowiednim wyszkoleniem. Nasza OSP posiada zdolność bojową, aktywnie działa podczas pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Od 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Chabówce jest wpisana do rejestru podmiotów współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, dzięki czemu strażacy mogą uzyskiwać tytuł ratownika i udzielać kwalifikowaną pierwszą pomoc. W 2017 roku uzyskaliśmy...."
 
 
 
 
==============================================================================================