Gminne manewry taktyczno- bojowe "CHABÓWKA 2017"

W niedzielę 5 listopada odbyły się manewry Komendanta Gminnego gminy Rabka-Zdrój, których gospodarzami była nasza jednostka. Na etapie ustaleń zaproponowano, żeby ćwiczenia zostały zrealizowane na obiekcie. Ostatecznie zdecydowano, że założenie praktyczne odbędzie się w naszej remizie, która odegra rolę budynku o charakterze przemysłowym. Budynek został podzielony na strefy działań: wejście od strony północno- zachodniej prowadzące na halę (garaże), wejście główne oraz boczne od strony południowo- wschodniej. Między wejściem bocznym a garażami przejście zostało zamknięte, również bramy garażowe miały zostać potraktowane jako ściana, bez możliwości alternatywnego wejścia lub wyjścia strażaków z budynku podczas ćwiczeń. Na terenie hali znajdowały się dodatkowe przeszkody: oprócz

 

WIĘCEJ NA STRONIOE OSP CHABÓWKA

 

==============================================================================================