Dożynki w Chabówce

 
 
Burmistrz Rabki-Zdroju, Sołtys i Rada Sołecka Chabówki, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej i Ochotnicza Straż Pożarna w Chabówce mają zaszczyt zaprosić mieszkańców, turystów i kuracjuszy na Dożynki Gminne, które odbędą się 27 sierpnia na boisku sportowym przy remizie OSP w Chabówce. Uroczystości ...."
 
 
==========================